Hastaların Özellikleri
Linehan, Borderline özelliklerini gruplandırarak hastaları duygular, ilişkiler, davranışlar, biliş ve benlik duygusu alanında düzensizlik olarak tanımlar. Tanımlanan durumun bir sonucu olarak, duygusal, bilişsel faaliyetin yanı sıra dar anlamda dış davranışı ifade eden altı tipik davranış modelinin, ‘davranış’ terimini gösterdiğini ileri sürer.

İlk olarak, daha önce açıklandığı gibi ‘duygusal kırılganlık’ gelmektedir. Stresle başa çıkma güçlüklerinin farkındadırlar ve gerçekçi olmayan beklentileri olduğu ve makul olmayan taleplerde bulundukları için başkalarını suçlayabilirler.

Öte yandan, Geçersiz Kılınan Ortamın özelliklerini içselleştirirler ve ‘kendini geçersiz kılma’ eğilimine girerler. Kendi cevaplarını geçersiz kılarlar ve gerçekçi olmayan hedefleri ve beklentilerin peşine düşerler. Zorluk yaşadıklarında veya hedeflerine ulaşamadıklarında kendilerinde utanç ve öfke hissederler.

Bu iki özellik, ‘diyalektik ikilemler’ olarak adlandırılan ilk çifti oluşturur; hastanın konumu, her aşırı uçun üzücü olduğu deneyimlendiğinden, karşı kutuplar arasında gidip gelme eğilimi gösterir.

Daha sonra, kısmen kendi işlevsiz yaşam tarzları ile ilgili olan ve aşırı duygusal tepkileri, başlangıçta gecikmiş geri dönüş ile şiddetlenen sık travmatik çevresel olaylar yaşama eğilimindedirler. Bu, Linehan’ın ‘belirsiz kriz’ paterni olarak adlandırdığı şeyle sonuçlanır. Öte yandan, duygu modülasyonu zorlukları nedeniyle, yüzleşmekten kaçınırlar ve bu nedenle, olumsuz etkiyi ve özellikle kayıp veya kederle ilişkili duyguları engelleme eğilimindedirler. Bu ‘engellenen yas’ ve ‘acımasız kriz’ ikinci ‘diyalektik ikilemi’ oluşturur.

Son ikilemin karşıt kutuplarına ‘aktif pasiflik’ ve ‘görünür yeterlilik’ denir. Borderline’lı hastalar, kendileri için sorunlarını çözecek, ancak kendi sorunlarını çözme konusunda pasif olan diğer kişileri bulma konusunda aktiftir. Öte yandan, yetkin oldukları izlenimini vermeyi öğrenirler. Bazı durumlarda gerçekten yetkin olabilirler, ancak yetenekleri farklı durumlar arasında genelleme yapmaz ve o anın ruh hali durumuna bağlıdırlar. Bu aşırı duygudurum bağımlılığı Borderline hastalarının tipik bir özelliği olarak görülmektedir.

Kendini Yaralama Semptomu
Borderline hastaları, yaşadığı yoğun ve acı verici duygularla başa çıkma aracı olarak kendini yaralama eğilimindedir ve intihar girişimleri, yaşamın zaman zaman yaşamaya değer olmadığı gerçeğinin bir ifadesi olarak görülebilir. Bu davranışlar nedeniyle sık sık psikiyatri hastanelerine yatış yaparlar.

Diyalektik Davranış Terapisi, özellikle bu tür davranışlara odaklanmaktadır.

Diyalektik Davranış Terapisi
‘Diyalektik’ terimi klasik felsefeden türetilmiştir. Belirli bir konu (‘tez’) hakkında ilk kez bir iddianın yapıldığı, daha sonra karşıt savın formüle edildiği (‘antitez’) ve son olarak iki uç arasında bir ‘sentez’ arayışını ifade eder. Her bir konumun ayırt edici özelliklerini somutlaştırmak ve ikisi arasındaki çelişkileri çözmek olarak tanımlanabilir. Bu sentez, bir sonraki olgu için tez görevi görür. Böylelikle hakikat, insanlar arasındaki iletişimde zamanla gelişen bir süreç olarak görülür. Böylelikle mutlak gerçeği temsil eden hiçbir ifade kabul edilmez. Gerçeğe, karşıtlar (uçlar) arasındaki orta yol olarak yaklaşılır (Ç.N. Psikanalizin de kendisine dayandığı Phaidros diyaloğu, bu bağlamda Diyalektik terapinin de kaynağını oluşturmakta).