Terapist, hastayla şu şekilde etkileşime girmeye çalışmalıdır:

  1. Hastayı olduğu gibi kabul etmek, ancak değişimi teşvik etmek.
  2. Şartlar gerektirdiğinde dengelenmiş, sağlam ve esnek bakış açısı geliştirmelidir.
  3. Besleyici ve hayırsever talep. Diyalektik yaklaşım burada tekrar belirgindir. Terapist tarafından kabul edilebilir davranış sınırlarına açık ve açık bir vurgu vardır ve bunlar doğrudan ele alınmaktadır. Terapist, belirli bir hastayla olan ilişkilerindeki kişisel sınırları hakkında net olmalı ve bunları mümkün olduğu kadar baştan açıklığa kavuşturmalıdır.

Terapist ile hasta arasındaki koşulsuz bir ilişkinin insanca mümkün olmadığı açıkça kabul edilmektedir ve hastanın terapistin yeterince çabaladığında dahi onu reddetmesi her zaman mümkündür. Bu nedenle terapistini, ona yardım etmeye devam etmeye teşvik edecek şekilde katılımcı olması hastanın yararınadır. Bu sorun doğrudan ve açık bir şekilde terapide karşı karşıyadır.

Terapist, sınırlar aşıldığında sürekli olarak hastanın dikkatine çekerek ve daha sonra durumla daha etkili ve kabul edilebilir bir şekilde başa çıkma becerilerini öğreterek tedavinin hayatta kalmasına yardımcı olur.

Terapistten hastaya karşı savunmacı olmayan bir duruş benimsemesi istenir. Mükemmel terapi mümkün değildir. Linehan’ın deyimiyle “tüm terapistlerin gerizekalı olduğu” geçerli bir hipotez olarak kabul edilmelidir.

Hasta ve Terapist Sözleşmeleri
Bu terapi şekli tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Tedavinin başarısı hastanın işbirliğindeki başarısına bağlıdır. Bu nedenle, en başından, hastayı DDT’nin anlayışna yönlendirmeye yönelik bir taahhüt edinmeye dikkat edilir. Bu süreci kolaylaştırmak için çeşitli özel stratejiler Linehan’ın kitabında (Linehan 1993a) açıklanmaktadır. Bir hasta DDT’ye alınmadan önce, bir dizi ilkeyi onaylaması gerekecektir:

  •  Belirli bir süre tüm terapi seanslarına katılmak (Linehan başlangıçta bir yıl sözleşme yapar).
  • İntihar veya kendine zarar veren davranışlar mevcutsa, bunları azaltmak için çalışmayı kabul etmek.
  • Terapi sürecine müdahale eden davranışlar üzerinde çalışmak
  • Beceri eğitimine katılmak.

Bu anlaşmaların gücü değişken olabilir ve “alabileceğinizi kabul edin” savunulur. Bununla birlikte, hastaya bağlılığını hatırlatması ve terapi süresince bu tür bir taahhüdün yeniden tesis edilmesi DDT’de önemli stratejiler olduğundan, belirli bir düzeyde kesin bir taahhüt gereklidir.

Terapist, hastaya yardımcı olmak ve ona saygılı davranmak için her türlü çabayı göstermenin yanı sıra güvenilirlik ve mesleki etik ile ilgili olağan beklentilere uymayı kabul eder. Terapist, danışanının hayatını yaşamaya değer hale getirmenin yollarını bulmasına yardımcı olmaya çalışacaktır. DDT, gerçekten de ikincisine ulaşabileceği umulmasına rağmen, bir intihar önleme tedavisi olarak değil, yaşamı iyileştirici bir tedavi olarak sunulmaktadır.