535 104 74 13 Mohaç Sk. No:75/2 Yenimahalle-ANKARA berkergin@gmail.com

Çocuk Terapisi

En değerli varlıklarımız çocuklarımızın ruhsal sorunlarına eğilirken çok fazla dikkat göstermemiz gerekiyor. Bunun için terapi çeşitlerimizi çoğaltarak çeşitli testlerin yardımıyla doğru teşhis ve çözüm geliştirmeye çalışıyoruz.

Uyguladığımız terapilerin başında oyun terapisi geliyor. Çocuklar kendilerini oyun oynarken daha rahat ifade ederler. Yaşantılarında kendilerinde iz bırakan olayları, oyunlarına yansıtırlar. Bu sebeple çocuklarla çalışırken uygun oyuncaklarla gözlem yapmak, sorunun netleştirilmesinde hayli önemlidir.

Diğer bir terapimiz ise bilişsel – davranışçı terapi yöntemi. Genel kabul gören bu psikolojik yöntemimiz sayesinde sorunlara pratik çözümler üretebiliyoruz. Bilişsel-davranışçı yöntem, söz konusu çocuk psikolojisi olduğunda, çocuğun düşünce yapılarını fark etmesi ve uyumsal olmayan bu düşünceleri değiştirmesinde çözüm odaklıdır.

Ancak çoğu zaman bu iki terapiyi çocuk odaklı aile terapisiyle desteklemek gerekir. Çocuk odaklı aile terapisinde, çocuğun problemi üzerinde her bir aile üyesinin etkisi belirlenir ve çocuğun sorununu çözmek amacıyla aile bireylerinin yapabilecekleri saptanır. Aile bireylerinin probleme yol açan, problemin devam etmesine neden olan davranışlarını belirlemek, sorunun iyileştirilmesinde oldukça belirleyicidir.

Tüm bu yöntemlerin uygulanması sayesinde çocuğunuzun problemlerini aşmada birlikte hareket ederek sorunun üstesinden gelebileceğimizden emin olabilirsiniz.